• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Gemeng Ell

Franséisch Cours an der Gemeng Ell

Eis éischt Sprooch ass wuel lëtzebuergesch an dat soll och sou bleiwen, an awer wësse mir all wéi wichteg et haut ass fir sech a méi Sproochen kënnen auszedrécken an ze ënnerhalen. Aus dësem Gronn si mir frou ee Cours ze proposéieren fir an engem relaxe Kader seng Kenntnisser an der franséischer Sprooch kënnen ze verbesseren.

 

Cours français dans la commune d'Ell  début 17 octobre 2018

logo Klimapakt - meng Gemeng engagéiert sechLogo - Réidener KantonLes forêts de la commune d'Ell sont certifiés PEFC

Raider Online