Scheck Iwwerreechung 2018

Den 19. Dezember 2018 war et nees un der Scheck Iwwerreechung u verschidden Organisatiounen. Et ass dem Gemengerot eng grouss Éier fir hiren onermiddlechen Asaz ze honoréieren an ze ënnerstëtzen. Dëst Joer sinn d' Donen u folgend Organisatiounen gaang: Plooschter Projet, Friendship Luxembourg, ASA asbl "E Stopp fir de Mupp" an SOS Faim Luxembourg.

 

Een Don an der Héicht vun 1000€ huet de Buergermeeschter, Armand Schuh, der Madamm Brever vum Plooschter Projet iwwerreecht.

http://www.plooschterprojet.com/


Den Här Elvinger vu Friendship Luxembourg krut eng finanziell Ënnerstëtzung vun 1360€, den Erléis vun Nationalfeierdag.

https://friendship.ngo/luxembourg/


 D' Madamm Nash vun der ASA asbl "E Stopp fir de Mupp" krut ee Scheck an der Héicht vun 1000€ iwwerreecht.

https://www.asa-asbl.com/


An ee leschten, awer dofir och kee schlechte, Scheck an der Héicht vun 2000€, huet den Här Buergermeeschter dierfen der ONG SOS Faim Luxembourg iwwerreechen.

https://www.sosfaim.lu/

 

 

 

Actualité

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random

Certificat des autorisations de bâtir

Publication des autorisations de bâtir

Conformément à l'article 37 de la loi modifiée du 19 juillet 2004, Veuillez trouver ci-joint le relevé des autorisations de bâtir. Le public peut prendre inspection à la maison communale des plans afférents appartenant à l’autorisation de construire, pendant le délai durant lequel l’autorisation est susceptible de recours.

Relevé des autorisations de bâtir délivrées. (Toutes les autorisations en phase de publication sont affichées)