Maria Himmelfahrt
Traktertreffen / Oldtimer Gecken Rued
Kiermesweekend zu Ell
Kiermes zu Ell
ELLteren / Rentrée
Mexikaneschen Owend / CDJ Koulbich
Kiermesbal zu Rued / Ënnert de Rieder
Hämmelsmarsch / Chorale
Puzzle Championnat / DT Ell
Kiermes zu Rued
Kiermesapéro / Oldtimer Gecken Rued
Halloween Kannerbal / ELLteren
Elloween Party / SC Ell
Allerhelljen
Allerséilen
Quizowend / Musik Gemeng Ell
Versammlung Manifestatiounskalenner
Fête des Moules
Whistowend / DT Ell
Träipenowend / DT Ell
Housekerbal / CDJ Ell
Chrëschtdag
Interclubchampionnat / DT Ell
Stiefesdag
Sylvester
Neijoerschdag
Allerhelljen
Allerséilen
Sylvester
Neijoerschdag
Allerhelljen
Allerséilen
Sylvester
Neijoerschdag
Allerhelljen
Allerséilen
Sylvester
Neijoerschdag
Allerhelljen
Allerséilen
Sylvester
Neijoerschdag
Allerhelljen
Allerséilen
Sylvester