2017-03-01 Aktuelles aus dem Klimateam

D’ Klimateam Ell begréisst den Engagement vun der Gemeng fir d’ Gemengegebaier zukünfteg mat enger zentraler Holzhack-Schnëtzel-Anlag ze hëtzen. Dëst verbessert eis CO2 Bilanz natierlech immens. Déi gewielten Anlag, déi vun Juni un schonns operationell wäert sinn, entsprécht dem Stand vun der Technik vun haut, wat natierlech immens wichteg ass wéinst der „Feinstaub“-Thematik. All Maximalwäerter gi bei wäitem agehale, wann alles funktionéiert, wéi et virgesinn ass. 

 Erneierbar Energien an der Eller Gemeng

D’ Klimateam, zesumme mam Syndicat d’ Initiative vun der Gemeng Ell, wäerten nees hëllefen d’ Kolpecher Schlassfest ze organiséieren. Hei geet et an éischter Linn fir Ëffentlechkeetsaarbicht ze maachen, mir probéieren d’ Leit zu engem anere Konsum ze animéieren. Konsum ass zwar am Allgemengen nit nohalteg, mee duerch de Choix beim Akafe kann een awer de Foussofdrock beaflossen. Mir wëllen och nit jugéieren wat wéi nohalteg ass, mee d’ Leit einfach waakreg rëselen, fir selwer dës Jugementer ze maachen. Mat dem „Foussofdrock“ menge mir nit nëmmen, wéi ëmweltfrëndlech d’ Produkt, respektiv seng Produktioun ass, mee och wéi d’Aarbichtsbedingunge sinn. Mir wëssen a soen, dass Produkter méiglechst regional solle sinn (Natierlech geet dat nit vun haut op muer, a wahrscheinlech ni an alle Beräicher).

 

Am Beräich vum Klimapakt wäerte mir méi staark an Zukunft d’ Evolutioun vun eisem eegenen Energie -konsum publizéieren, obwuel mir nit zefridde mat der Evolutioun sinn, déi a verschidde Gebaier no uewen amplaz de Bierg erof geet. Bei dem Constat soll een och nit de Kapp hänke loossen, an de Problem ugräifen. Mir wëllen natierlech och, dass méiglechst vill Bierger mat upaken an hir Haiser bescht méiglechst energetesch renovéieren an erneierbar Energienselwer produzéieren, wéi zum Beispill duerch eng eege Photovoltaïque-Anlag oder an enger Energiekooperativ deelhuelen. Mir hunn déi grouss Daachfläche mat gudder Ausriichtung identifizéiert a wäerte mat de jeeweilege Besëtzer iwwer méiglech Projete schwätzen.

 

Denkt och drun dass den Energie-Atelier vu Réiden Iech gratis beréit an Iech och Subside fir Apparater wéi Heizungspompelen oder spuersam Elektroapparater ubitt. (http://www.ksm.lu)

 

Ee Punkt dee leider vu villen Installateuren nit ugebuede gëtt, wëll dat néidegt Wëssen a ville Firme feelt, ass den hydrauleschen Ofgläich vun den Heizkierper. Hei geet et ëm ee ganz einfacht Prinzip, nämlech dass d’ Waasser sech ëmmer de Wee vun dem geréngste Widderstand aussicht. Dëst bréngt mat sech, dass déi Heizkierper, déi méi no bei der Chaudière sinn, méi Duerchfloss

hunn, wéi zum Beispill den Heizkierper um 1. Stack ganz hannen. Dat bréngt als negativ Konsequenz direkt 2 Problemer, an zwar, dass et méi schwéier ass fir d’ Heizkierper gläichzäiteg gläich ze erwiermen, an zweetens ass de Récklaf dann oft ze waarm, wat nees nit gutt fir de Wierkungsgrad vun der Heizung ass. 

Sou een Ofgläich ass fir spezialiséiert Firmen kee grousse Problem. Et gëtt als éischt eng Berechnung (berechent gëtt, wéi grouss déi eenzel Zëmmer sinn, wéi waarm et soll sinn, wéi staark déi verbauten Heizkierper sinn an natierlech wéi déi raimlech Distanz an den hydraulesche Widderstand ass, deen d’ Waasser muss zréckleeë bis an den Heizkierper ). 

Da "späizt" ee spezielle Programm d’ Astellungen aus , déi déi eenzel Heizkierper sollen hunn. Verstoppt ënner dem Kapp vum Thermostat hunn déi meescht aktuell Heizkierper ee Riedchen, wou dës Virastellung ka getätegt ginn. Falls dat nach nit méiglech ass, muss d’ Heizungsventil mat gewiesselt ginn, wat och kee schrecklech groussen Agrëff ass.

Klimapakt a Klimateam

D' Gemeng vun Ell huet zesummen mat den aner Gemengen aus dem Kanton Réiden de Klimapakt am Oktober 2013 ënnerschriwwen.

De Schäfferot vun der Eller Gemeng mecht sech staark fir de Klimapakt 

Schäfferot

(Christian Hahn 2. Scheffen, Monique Baldassi-Wagner 1. Scheffen, Jos Thill Buergermeeschter)

Wat de Klimapakt ass an ëm wat ët genee geet, kënnt dir gär um Site vum Klimapakt kucken.

All Gemeng déi matmécht huet ee Klima Team. D'Aufgabe vum Klimateam sinn der Gemeng ze hëllefen d'Zieler vum Klimapakt ze realiséieren. Mee de Klimapakt betrëfft eis all, nit nëmmen d'Gemengen. Aus dem Gronn ass et wichtig, dass ee Klima Team Leit niewt Vertrieder vun der Gemeng och op Awunner kann zielen. Dat Eller Klima Team besteet aus enger Rei motivéierte Leit, déi verstan hunn em wat et geet an zesummen mat der kantonaler  Klima-Beroderin eng gutt Aarbecht leeschten.

Hei ass d'Lëscht mat de Membren aus dem Klima Team.

 • Castor AGUILERA
 • Monique BALDASSI
 • Frank BINTENER
 • Christian HAHN
 • Marcel FISCHBACH
 • Marc FURLANO
 • Jeannine REMACKEL
 • Laurent SCHAUS
 • Caroline SCHMIT

De Réidener Kanton huet och eegen Säit zum Klimapakt wou dir vill Informatiounen fannt.

http://www.klima.lu

Inventaire des infrastructures liées aux piétons

La commune d' Ell s'efforce à offrir une infrastructure de qualité aux piétons. (trottoirs, chemins, bancs etc)

 

Vous pouvez consulter sur cette carte un inventaire de nos trottoirs avec indication des différents niveaux.

 

 • Vert - trottoir avec une largeur et un état acceptable >1m
 • Orange - trottoir existant avec des largeurs partiellement ou intégralement insuffisantes / ou qualité insuffisante
 • rouge - absence de trottoir
 • Bleu - Autre chemin piétons
 • Violet - en planification

 

http://g-o.lu/w5d3f

Si vous avez des remarques, des propositions à faire à ce sujet, n'hésitez pas à nous contacter.

Certification pacte climat EEA 50%

64% était le score final après la première évaluation pacte climat.

L'équipe pacte climat et la commune sont fiers du résultat et nous envisageons d'améliorer ce résultat dans un futur proche.

EEA Remise Certification Label 50

Plus d'articles...

 • 1
 • 2