• 1

 

Aktioun gielt Band - Mir sinn Antigaspi an Dir?


 

Halt Iech beim Plécke wgl. un déi heite Reegelen:

- Nëmme Friichte vun engem Bam dee mat engem giele Band markéiert ass, däerfe gepléckt ginn.

- Et ass verbueden, op de Bam ze klammen oder eng Leeder ze benotzen.

- De Bam däerf nit beschiedigt ginn.

- D'Friichte si fir de private Gebrauch geduecht.

- Huelt nëmme souvill Friichte mat, wéi Dir braucht.

- Hannerloosst d'Natur sou, wéi der se fonnt hutt.

- Blockéiert keng Zoufaarten.

- D'Plécke fält ënnert Är eege Responsabilitéit.


  

Certificat des autorisations de bâtir

Publication des autorisations de bâtir

Conformément à l'article 37 de la loi modifiée du 19 juillet 2004, Veuillez trouver ci-joint le relevé des autorisations de bâtir. Le public peut prendre inspection à la maison communale des plans afférents appartenant à l’autorisation de construire, pendant le délai durant lequel l’autorisation est susceptible de recours.

Relevé des autorisations de bâtir délivrées. (Toutes les autorisations en phase de publication sont affichées)