• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Gemeng Ell

Informations aux habitants


Il est porté à la connaissance du public que les bureaux du secrétariat, de la population et de la recette resteront fermés le jeudi, 2 novembre 2017.
En cas d'urgence, veuillez-vous adresser s.v.p. au n° téléphone: 691 36 26 07 (Faber Jeannot) ou à un membre du collège échevinal.

Den nächste Schäffen a Gemengerot

 

Den 11 Oktober hunn déi nei gewielten, zukünfteg Conseilleren sech getraff fir den nächste Schäfferot ze designéieren.

Hei ass déi nei Opstellung:

Schäfferot

SCHUH Armand Buergermeeschter
RASQUE Henri 1. Echevin
WEIS Georges 2. Echevin

Gemengerot

SCHUH Armand Buergermeeschter
RASQUE Henri 1. Echevin
WEIS Georges 2. Echevin
HAHN Christian Conseiller
HILBERT Claude Conseiller
JANS Raymond Conseiller
KOLBET Eugène Conseiller
LEPAGE-BELTGENS Marion Conseiller
REISER Jo Conseiller

(den ale Schäffen a Gemengerot bleift nach aktiv bis déi nei Memberen offiziell vereedegt respektiv genannt goufen)


Résultats des élections communales

SCHUH Armand 387 élu
RASQUE Henri 324 élu
WEIS Georges 284 élu
LEPAGE-BELTGENS Marion 264 élu
HAHN Christian 264 élu
JANS Raymond 254 élu
KOLBET Eugène 241 élu
HILBERT Claude 233 élu
REISER Jo 215 élu
THILL Frédéric 196 non élu
MUNO Daniel 185 non élu
HANSEN Soren Couriol 180 non élu
BOLMER Roland 165 non élu
HAHN Yves 62 non élu

 


 

Inform' Ell 2017/3

logo Klimapakt - meng Gemeng engagéiert sechLogo Komm spuer mat - Réidener EnergieatelierLogo - Réidener Kanton