• 1
 • 2
 • 3
 • 4

Gemeng Ell

Wëllkomm um Site vun der Gemeng Ell

De Campus Fräschepillchen huet seng 2 lescht Puzzle Stécker grad fonnt. Et ass elo kee Puzzle méi, mee eng Realitéit. Een Duerfkär mat allen Facilitéiten déi engem an de Kapp kommen : Ausbildung a Kannerbetreiung, -Sport, -Kultur, -Famill .

Entdeckt eis nei Sportshal an déi nei Maison Relais.

De 15. September gouf dat neit Gebai ageweit 

Déi Eller Gemeng hat déi grouss Freed déi nei Sportshal an déi nei Maison Relais anzeweien. Memberen aus der Regierung, Lokalpolitiker vun den Nopeschgemengen, all déi Persounen wou um Projet bedeelegt waren, zesumme mat den Awunner aus der Gemeng Ell kruten d'Geleeënheet d' Gebai ze entdecken. No dem Rondgang ass déi feierlech Zeremonie an der Sportshal ofgehale ginn. D' Feier gouf clôturéiert bei engem gudde Patt an engem leckere Maufel am Centre Camille Ney.

Camille Gira, Jos Thill, Claude Meisch, Marc Hansen et Romain Schneider sur l'inauguration de la nouvelle maison relais et du nouveau hall sportif à Ell 


Découvrez notre nouveau Hall Sportif et la nouvelle Maison Relais.

 

Hall Sportif

Maison Relais

Découvrez la nouvelle maison relais, le nouveau hall sportif et le centre entier du village Ell dans une nouvelle perspective. 

 D' Bauaarbechten am Schnell-Duerchlaf

 

Liste des candidats pour les élections communales

 

Commune Ell - liste des candidats pour les élections communales du 8 octobre 2017

 

 1. BOLMER Roland, Artisan, 48, Haaptstrooss L - 8560 Roodt, luxembourgeois
 2. HAHN Christian, Cultivateur, 12, Haaptstrooss, L - 8560 Roodt, luxembourgeois
 3. HAHN Yves, Salarié, 39, Haaptstrooss, L -8530 Ell, luxembourgeois
 4. HANSEN Soren Couriol, Fonctionnaire Parlement Européen, 8, Réidenerstrooss, L - 8530 Ell, danois
 5. HILBERT Claude, Etudiant, 15, Kierchestrooss, L - 8526 Colpach-Bas, luxembourgeois
 6. JANS Raymond, Indépendant, 60, A+E Mayrischstrooss, L - 8528 Colpach-Haut, luxembourgeois
 7. KOLBET Eugène, Mécanicien-Ajusteur-Tourneur, 21, Knuppebierg, L - 8531 ELL, allemand
 8. LEPAGE-BELTGENS Marion, Indépendante, 29A, Leembierg, L - 8531 ELL, luxembourgeoise
 9. MUNO Daniel, Fonctionnaire communal, 10, op der Tonn, L - 8531 ELL, luxembourgeois
 10. RASQUE Henri, Receveur communal, 3, Leembierg, L - 8531 Ell, luxembourgeois
 11. REISER Jo, Employé privé, 43, A+E.Mayrischstrooss, L - 8528 Colpach-Haut, luxembourgeois
 12. SCHUH Armand, Retraité, 23, Kazeneck, L - 8531 ELL, luxembourgeois
 13. THILL Frédéric, Salarié CTIE/Château de Senningen, 23, Hueschterterstrooss, L - 8560 Roodt, luxembourgeois
 14. WEIS Georges, Agriculteur, 61, Haaptstrooss, L - 8560 Roodt, luxembourgeois

Inform' Ell 2017/3

logo Klimapakt - meng Gemeng engagéiert sechLogo Komm spuer mat - Réidener EnergieatelierLogo - Réidener Kanton

Tour du Duerf 2017