• 1

 

Schueberfouer 2019

Profitéiert vun dem ëffentlechen Transport fir bequem a sécher op d'Schueberfouer an nees heem ze kommen. Wäerend der ganzer Fouer gëtt et zousätzlech Fahrten bis an d'Nuecht eran.

D' Ligne 250 gëtt erweidert duerch 2 zousätzlech Fahrten, déi um 12 Minutten op Mëtternuecht respektiv um 12 Minutten op 1 vun der Stäreplaz fortfueren. Ganz interessant ass, dass déi 2 Fahrten souguer Nidder- an Uewerkolpech wéi och Kleng-Elchert ufueren.

D' Ligne 265 fiert jeweils um 22 Minutten op 12 an op 1 Auer vun der Stäreplaz bis op Rued erop.

Certificat des autorisations de bâtir

Publication des autorisations de bâtir

Conformément à l'article 37 de la loi modifiée du 19 juillet 2004, Veuillez trouver ci-joint le relevé des autorisations de bâtir. Le public peut prendre inspection à la maison communale des plans afférents appartenant à l’autorisation de construire, pendant le délai durant lequel l’autorisation est susceptible de recours.

Relevé des autorisations de bâtir délivrées. (Toutes les autorisations en phase de publication sont affichées)