Service de régie

Service de régie

Adresse bureau: 28 Haaptstrooss; L-8530 Ell 

Adresse atelier: 30 Haaptstrooss, L-8530 Ell

Josy Schlesser (Chef d'équipe)

Tel.: 26 62 38 - 610

E-Mail: Josy.Schlesser@ell.lu