Service médiation

Service de Médiation de voisinage


Avez-vous un conflit avec un voisin ?
À cause de nuisances sonores, plantations gênantes, animaux domestiques, constructions, dégradations, etc.
La médiation de voisinage tente de rétablir la communication avec votre voisin, d' aborder les problèmes dans un climat de dialogue, et chercher ensemble une solution acceptable pour chacun afin de retrouver une meilleure  qualité de vie.
La médiation est gratuite, confidentielle, sur base volontaire et présente une alternative à la Justice
(en luxembourgeois, français, allemand ou anglais)
Contactez le médiateur de la Commune d' Ell pour plus d’informations :
Par téléphone : 266238 -777
Par courriel : mediation@ell.lu


Service fir Noperschaftsmediatioun


Sidd Dir am Sträit mat engem Noper?
Wéinst Kaméidi, Hecken oder Beem, Hausdéieren, Schantercher, Beschiedegungen, asw.
Noperschaftsmediatioun versicht nees d’Kommunikatioun mat ärem Noper hierzestellen fir d’Problemer am Dialog opzeschaffen an zesummen no enger Léisung ze sichen déi fir jiddereen akzeptabel ass, an esou nees zu enger besserer Liewensqualitéit ze verhëllefen.
D‘Mediatioun ass gratis vertraulech op fräiwëlleger Basis an eng Alternativ zur Justiz
(op lëtzebuergesch, franséisch, däitsch oder englesch)
Kontaktéiert de Mediateur vun der Eller Gemeng fir weider Informatiounen:
Per Telefon: 266238 -777
Per E-Mail: mediation@ell.lu