Al Schoul - Roodt

Al Schoul

2, Kierchewee

L-8560 Roodt (Ell)

Déi al Schoul zu Rued wäert komplett renovéiert ginn an ass bis no der Fäerdegstellung nit méi fir Iech verfügbar.

L'ancienne école à Roodt sera complètement rénové et n'est plus disponible jusqu'à la finition des travaux.

Al Schoul - Roodt